Contact met BV Hilversum gelegd


HOP2040 heeft contact gezocht met BV Hilversum omdat het participatietraject Omgevingsvisie begin april gaat starten en daar ook de Hilversumse ondernemers bij betrokken gaan worden. En ook naar aanleiding van de Brief BV Hilversum inzake Woonvisie (toegevoegd 17 maart 2021) die zij gestuurd heeft naar de raad over de integrale noodzaak van visies.

HOP2040 en BV Hilversum menen dat ze elkaar kunnen helpen en versterken in de participatie. Beide zien de belangen van integraliteit: je moet mét elkaar in gesprek. En ook integraal: sectorale visies kunnen niet separaat vastgesteld worden. De Omgevingsvisie is leidend, alles komt daarin samen. Er mogen geen piketpalen in binnenkort vast te stellen sectorale visies geplaatst worden die niet meer te omzeilen zijn in de Omgevingsvisie. De sectorale visies moeten vloeibaar zijn.

Vandaag hadden we een constructief kennismakingsgesprek met de voorzitter van BV Hilversum, Matthieu Feijen, en hebben afgesproken dat we vanaf nu regelmatig contact zullen hebben. We zullen informatie delen en elkaar betrekken bij acties.

Laat een bericht achter