Misschien wel een Omgevingsvisie in 2024


Op 17 januari 2024 komt de commissie in het raadhuis bijeen voor het aangepaste voorstel om te komen tot een Omgevingsvisie.

De stukken voor de bijeenkomst vindt u hier.

https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/61ff55e6-0e4d-4389-b466-bbde54b1ef17

HOP2040 is ze zorgvuldig aan het doornemen en zal na overleg met de achterban met een reactie komen op de 17e. Of het nieuwe stuk aansluit bij de bedoeling van de motie van 8 november? Wij hebben nu al onze twijfels. Op 5 oktober zei een raadslid: “… heb het gevoel dat de oude Structuurvisie omgekat wordt naar de Omgevingsvisie maar we moeten naar een nieuwe denkwijze”. Wij denken dat het gevoel van het raadslid klopt! Hou onze website in de gaten.

Laat een bericht achter