En hoe nu verder?


Na de turbulente commissievergadering van 28 juni en de raadsvergadering van 19 juli is de Omgevingsvisie 2040 nog niet definitief door de raad vastgesteld.

De raad had al voor de vergadering van 19 juli aangekondigd met een motie te komen over de zienswijzennota zelf en over bijlagen die door het college zelf waren toegevoegd zonder medeweten van de raadsleden. (zie document)

Die motie is unaniem door alle partijen aangenomen.

Het vervolg :

Eigenlijk is het formele participatie/inspraak gedeelte over de Omgevingsvisie al afgesloten.

Wel is het natuurlijk nog mogelijk dat organisaties, burgers etc. nog steeds de gemeenteraadsleden kunnen laten weten dat de Omgevingsvisie geen visie is; wel allemaal mooie woorden, maar zonder concrete kaders en normen op basis van de participatieopbrengst. Daarmee kan dit college met hun eigen collegeakkoord en ook de daaropvolgende colleges, nog steeds alle kanten uit en wordt de participatieopbrengst niet geborgd.

Er komt nu op 14 september eerst een Beeldvormende Sessie van gemeenteraad en college over de inhoud van de motie.

In de periode vóór 14 september zou er dus nog op allerlei manieren aandacht aan dit proces geschonken kunnen worden.

Ook Stuurgroepleden van HOP2040 verlenen hun medewerking hieraan. Daarover binnenkort meer.

Na die BVS op 14 september zullen er naar alle waarschijnlijkheid op de commissievergadering van 4 oktober door de raadsleden echte knopen moeten worden doorgehakt.

Laat een bericht achter