De eerste stap van de inwonersparticipatie is afgerond.


Het traject heeft veel energie gevergd van HOP2040.

Het begon vorig jaar maart met de college-MRA-plannen om 10.000 woningen in Hilversum te bouwen. De inwoners van Hilversum kwamen hier massaal tegen in opstand. De inwoners vonden dat zij hierover eerst hun mening moeten kunnen geven voordat tot zoiets ingrijpends kan worden besloten. 37 Inwonersorganisaties zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan: HOP2040. Er is gestreden voor een participatietraject met een brede scope: hoe moet Hilversum er in 2040 uitzien.

Een maand geleden deden we hier verslag van onze ongerustheid en moedeloosheid over het participatietraject. In de klankbordgroep, waar HOP2040 deel vanuit maakt, benoemen we nog steeds de in onze ogen sturende aanpak van de gemeente op het proces.

De eerste resultaten van de participatie bevestigen dat het aangaan van het samenwerkingsverband HOP2040 zinvol is geweest. De Hilversummers, waarvan velen uit de achterban van HOP2040, hebben zich door middel van enquêtes, ideeën, straat- en wijksessies uitgesproken over de toekomst van Hilversum. De eerste indruk van de opbrengst is dat inwoners géén hoogbouw willen maar het dorpse karakter en natuur willen behouden. Maar er zijn nog veel meer onderwerpen aan de orde gekomen.

Op de website van de gemeente www.hilversum2040.nl kan de opbrengst worden ingezien.

De opbrengsten tot nu van de participatie worden op dit moment door het geselecteerde onafhankelijke “Schrijfburo” uit Leeuwarden transparant geïnventariseerd en gerubriceerd naar een leesbare tussenstand van de participatie. We zien in dit traject geen sturing vanuit de gemeente. Leidend voor de inventarisatie zijn de onderwerpen die de bewoners naar voren hebben gebracht. Deze uitkomsten worden vervolgens ingedeeld naar een bijpassend thema, zoals groen of verkeer. De tussenstand wordt in januari 2022 aan de raad aangeboden.

Deze fase van de participatie heeft dus uitsluitend betrekking gehad op raadpleging van en contact met inwoners.

De overige doelgroepen en belanghebbenden, zoals de ondernemers, zijn door de gemeente ingepland in het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar tijdens een verdiepingsfase. Ook de inwoners krijgen hier weer gelegenheid om zich nader uit te spreken. De thema’s die uit de afgeronde eerste stap zijn geïnventariseerd zullen hier een belangrijke rol spelen.

Hoe deze vervolgstap verder precies vormt krijgt moet nog uitgewerkt worden.

Laat een bericht achter