Inspraakreactie 15 juni


Op de commissievergadering waar de participatie van de Omgevingsvisie is besproken, sprak HOP2040 in.

U kunt hier de inspraakreactie lezen.

Laat een bericht achter