Klein Rome of Klein Manhattan?


Een deel van de HOP2040 kerngroep is bij een informatieavond (of participatieavond??) over de bouwplannen in Klein Rome. We zijn hier op uitnodiging van de speciaal opgerichte Stichting Behoud Ons Klein Rome.

De avond is fel, grimmig, betrokken en soms wat ongemakkelijk. We zien wat een slechte voorbereiding, misstappen en aantasting van de leefomgeving met mensen (inwoners) doen. Onze belangstelling gaat speciaal uit naar de betekenis van participatie.

De definitie van participatie die hier wordt gehanteerd is dat men iedereen in staat wil stellen om zijn geluid te laten horen op het plan. Dat wordt transparant doorgestuurd naar de gemeente. Het blijkt ophalen van meningen te zijn. Dat vinden wij van HOP2040 een heel beperkte visie op participatie. Het is eigenlijk bezwaar maken in een vroege fase. Daar zou je als ontwikkelaar en als gemeente toch meer mee moeten willen.

Opvallend voor HOP2040 was de enorme weerstand tegen de gepresenteerde bouwhoogte: tot 21 meter. Door de architect werd deze 21 meter “stevige hoogte” genoemd. De aanwezige buurtbewoners vinden deze hoogte buitensporig in de wijk waar laagbouw de standaard is. Bovendien zou de gemeente in bestaande visies zelf al gesteld hebben dat deze wijk niet verder versteend mag worden. Onbegrip van de aanwezigen waarom de gemeente dan toch nu met de projectontwikkelaar praat over hogere bouwhoogte.

Wij roepen de ontwikkelaar en de gemeente op om participatie meer betekenis te geven, te luisteren naar de buurt en een gezamenlijk plan te maken. Alleen door samen te werken kun je Hilversum ontwikkelen en ontstaat er ruimte binnen de mogelijkheden.

Het bleef nog lang onrustig en volgens ons ging iedereen ontevreden huiswaarts.

Laat een bericht achter