Identiteit bepaalt voorzieningen en niet andersom!


De op zatermiddag georganiseerde inspiratiesessie voor de raad moest gaan over de vraag: Moet Hilversum groeien om het voorzieningenniveau op peil te houden? Deze op zichzelf al suggestieve vraagstelling werd voorgelegd aan een panel van 4 “deskundige oude wijze heren”.

Spoiler alert; de vraag bleek niet relevant.

Eerst even iets over het moment en de aankondiging. Sessies op zaterdagmiddag en zonder publiciteit trekken erg weinig aandacht. Ook HOP2040 kon ternauwernood een vertegenwoordiging afvaardigen. De normaal zo actief twitterende raadsleden zijn ook vergeten hierover berichtjes te plaatsen. Jammer en een gemiste kans volgens HOP2040. Het dringende advies om het gesprek over de omgeving met de samenleving goed te vervolgen, lijkt nu al in de wind geslagen.

Dan iets over de inhoud. De uitgenodigde deskundigen gaven aan dat de vraagstelling die zij vooraf hadden gekregen niet duidelijk was. Als je het hebt over het voorzieningenniveau, waar gaat het dan over? En wat is groei? Professor dr. Jan Latten zegt tijdens de bijeenkomst: “Als je een vage vraag hebt, kom je niet tot een duidelijk antwoord”. De heren concludeerden wel dat je eerst de gewenste (stads)identiteit moet vaststellen. Bij die gewenste identiteit hoort dan een bepaald voorzieningenniveau qua soort en omvang. De afhankelijkheid van groei is er dus niet, maar wel van een scherp beeld van de gewenste stadsidentiteit waar naar toegewerkt kan worden in de komende decennia. Dat lijkt ons bij uitstek een mooie opdracht voor de gemeenteraad.

HOP2040 gaf na afloop aan wethouder Karin Walters mee dat de gewenste identiteit door de Hilversumse samenleving al is aangereikt in de participatie: de opbrengst is helder over die identiteit. De wethouder vond dat een logische gedachtengang en neemt dit mee.

De uitvoerige discussie bleef breed en leverde verder maar weinig concrete handvatten op. De sessie is hier terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=mXcLw1_GKGI

The Comment (1)

  • Rob

    Kort en bondig geformuleerd, een juiste weergave van wat ik als online deelnemer heb ervaren. Voor een groot deel academische vergezichten die interessant zijn, maar de participatie-uitkomst niet als uitgangpunt nemen. Hopelijk doen de raadleden en het college dat wel.

Laat een bericht achter