Kom naar het stadsgesprek op 12 mei


Komt allen naar het stadsgesprek over de dilemma’s voor de toekomst van Hilversum.

Op donderdag 12 mei organiseert de gemeente een stadsgesprek voor alle Hilversummers. Hier wordt alle inbreng gedeeld die inwoners, ondernemers en organisaties de afgelopen tijd over de toekomst van Hilversum hebben meegegeven in het kader van de Omgevingsvisie.

Dagvoorzitter Gert van ’t Hof neemt de aanwezigen mee langs alle stappen die tot nu toe zijn gezet om richting te geven aan de toekomst van Hilversum. Onafhankelijke deskundigen hebben alle inbreng van Hilversummers op een rij gezet. Tijdens het stadsgesprek wordt duidelijk waarover de Hilversumse samenleving het met elkaar eens is en welke belangrijke vraagstukken er nog liggen.

De dagvoorzitter gaat met de aanwezigen in gesprek met als doel om tijdens deze avond zoveel mogelijk richting te geven aan de Hilversumse politiek, die uiteindelijk de keuzes moet maken. Raadsleden van de gemeente Hilversum zijn als toehoorder aanwezig.

Vindt u het ook belangrijk om uw stem te laten horen? Of bent u als toehoorder geïnteresseerd in hoe Hilversum er in 2040 uit kan zien? Kom dan langs op donderdag 12 mei van 19:30 uur tot 22:00 uur in De Vorstin, Koninginneweg 44.

Laat een bericht achter