MRA Inspraakreactie beeldvormende commissievergadering 12 januari 2022


Graag wil HOP2040 op agendapunt 8. Beeldvorming: Verstedelijkingsconcept versie 3 MRA van raadscommissie 2 op woensdag 12 januari a.s. “inspreken”.

Helaas zijn wij niet in de gelegenheid dit live/online te doen.

2022.01.12 inspreken cie 8. MRA

HOP2040 stelt in ieder geval de volgende vragen:

  • Hoe verhoudt de planning voor vaststelling van dit Verstedelijkingsconcept zich tot de planning voor het vaststellen van uw eigen Omgevingsvisie 2040?
  • Wat zijn de concrete winstpunten van dit Verstedelijkingsconcept voor Hilversum en wat levert Hilversum daar voor in?
  • Hoe krijgt (inwoners)participatie een plek in de uitvoering van de plannen uit het Verstedelijkingsconcept?
  • Hoe borgt u dat u zelf zeggenschap blijft houden over de belangrijke beslissingen voor Hilversum?

Laat een bericht achter