Omgevingsvisie avonden onder het vergrootglas


HOP2040 vindt het belangrijk dat alle inwoners van Hilversum de kans pakken om te laten horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Hilversum. De participatieavonden over de Omgevingsvisie 2040 (de wijksessies) zijn daar ook uitstekende momenten voor.

Gisteravond werd er in de gemeenteraad van Hilversum over gesproken. Er werd onder andere gesteld dat mensen aangeven namens groeperingen te spreken tijdens die wijksessies. Dus niet op persoonlijke titel maar namens een groep. Dat kunnen wij beamen; er zaten op een avond in ieder geval drie vertegenwoordigers van de politieke partijen die zich als zodanig introduceerden en actief meededen met het gesprek. En zich zelfs in het plenaire deel als raadslid over van alles en nog wat uitlieten.

Nu is de raad niet een homogene groep die zich gemakkelijk als geheel laat aanspreken.  Maar van de toon in de raadsvergadering  worden wij wel een beetje flauw. Er is zoveel op te merken over de aanpak van de participatie door de gemeente. Is het punt dat er namens groeperingen wordt gesproken écht het belangrijkste waar de raad van Hilversum een punt van wil maken? Dat notabene de wethouder tijdens de begrotingsvergadering  van gisteravond ook beaamt dat hij vindt dat er verkeerde informatie wordt verstrekt tijdens de avond is aanmatigend. Deze wethouder heeft zelf wantrouwen in de samenleving opgeroepen door vorig jaar ineens met 10.000 woningen/MRA op de proppen te komen!

Daarom zeggen wij het nog maar een keer: de participatie van onderop moet worden gestimuleerd, het moet onafhankelijk zijn en de doorvertaling van de uitkomsten van de participatie moet geborgd worden. En wij zijn blij dat inwoners zich uitspreken over de toekomst van Hilversum.

Laat een bericht achter