Eindejaarsbericht 2020


Dit artikel verscheen op 24 december in de Gooi en Eembode.

Op de foto: Tijdens een van de overleggen met een delegatie van de gemeenteraad was er een korte pauze. 

HILVERSUM – Het licht is inmiddels zichtbaar in de participatietunnel. Mede dankzij de goede samenwerking met de gemeenteraad kijkt Hilversum Omgevingsvisie Participatie 2040 (HOP2040) hoopvol uit naar 2021.

Dat melden de vier kernleden van dit overkoepelende orgaan, de vertegenwoordigers van de 38 samenwerkende bewonersorganisaties uit Hilversum. Dat zijn Frans Kwantes, Nancy Koster, Meije Gildemacher en Patrick Weening. Het kwartet spreekt in hun eindejaarsbericht van vooruitgang.

Zo kan er in januari ‘door de unieke intensieve samenwerking met de gemeenteraad’ naar aller waarschijnlijkheid gestart worden met de selectie van een onafhankelijk bureau. Dit bureau moet de brede participatie binnen het proces van de Hilversumse Omgevingsvisie gaan begeleiden.

Eind mei lieten 26 buurtverenigingen van zich horen. Met een gezamenlijk statement lieten zij weten ernstige bezwaren te maken tegen de gang van zaken binnen het Hilversumse ‘tienduizendwoningenplan’, de omvangrijke MRA-ambitie van het college van burgemeester en wethouders. Inwoners werden ook gepasseerd in dat proces en bij zo’n ingrijpend plan was dat een gotspe, aldus de verenigde buurtverenigingen.

Niet even vloeiend
De buurtclubs kwamen met een burgerinitiatiefvoorstel, dat de gemeenteraad op woensdag 1 juli met een paar wijzigingen heeft aangenomen. Inwoners moeten een serieuze gesprekspartner zijn bij het maken van plannen. Vanaf het begin welteverstaan. Nadat het voorstel is aangenomen en HOP2040 is voortgekomen uit het genomen initiatief zijn de vertegenwoordigers met de gemeente om de tafel gaan zitten om te kijken hoe het proces naar de Omgevingsvisie het beste vorm kan krijgen. Dat ging lang niet even vloeiend, getuige de uitlatingen van de bewonersorganisatie als die van wethouder Floris Voorink van Ruimtelijke Ordening.

Inmiddels zijn de plooien gladgestreken, ook omdat de gemeenteraad volgens Weening heeft ingegrepen en ‘er dichter op’ is gaan zitten. Alles staat nu goed op de rit, meent de Hilversummer. Dat lijkt erop dat volgende maand de zoektocht naar een geschikt bureau kan gaan beginnen. Door met elkaar in een vroegtijdig stadium op te trekken vindt goede burgerparticipatie plaats. Dat moet leiden tot een breedgedragen Omgevingsvisie; zeg maar, het beleidsstuk waarin staat welke richting Hilversum de komende jaren op wil op bijvoorbeeld het gebied van woningbouw.

“Wij hebben altijd vastgehouden aan een brede, integrale participatie van onderop zonder sturing vooraf”, stelt HOP2040 in de ‘positieve eindejaarsnoot’. “Gelukkig hebben we dat in gezamenlijkheid met de gemeente(raad) van Hilversum voor elkaar gekregen. Iedereen kan zich straks uitspreken over de vraag wat voor Hilversum we willen zijn in 2040”, klinkt het tot slot.

https://www.gooieneembode.nl/buurt/wijk/196212/-alles-staat-op-de-rit-op-naar-een-goed-omgevingsvisietraject?fbclid=IwAR2ECKhQ31igk9i_nPyUeHVr5mL9e_M4Vs1V2voGGCPcwPrJT9SPEbAGX-I

Laat een bericht achter