Eensgezindheid bij inwoners over toekomst van Hilversum


De eerste fase van de participatie Omgevingsvisie 2040 is afgesloten. De inwoners zijn aan het woord geweest. Het dorpse karakter met veel groen moet blijven is de belangrijkste conclusie.  In het recent verschenen rapport “Inwoners aan het woord” zijn de resultaten weergegeven. Inmiddels hebben de raadsleden hiervan kennis kunnen nemen en is het openbaar.

In de eerste fase is aan alle inwoners van Hilversum gevraagd hoe Hilversum er in 2040 uit zou moeten zien. En wat blijkt? De inwoners hebben zich eensgezind uitgesproken over de gewenste identiteit van Hilversum. Het dorpse karakter met veel groen moet behouden blijven. Hoogbouw hoort daar niet bij. Ook burgemeester Broertjes heeft bij zijn afscheid de volgende wens uitgesproken: “Hilversum moet de tuinstad blijven die Dudok heeft bedacht”.

Het is nog maar twee jaar geleden dat de huidige coalitiepartijen VVD, D’66 en Groen Links de MRA-plannen (Metropool Regio Amsterdam) met een “ hoogstedelijk cosmopolitisch milieu” wilden steunen. De inwoners en de gemeenteraad voelden zich erdoor overvallen, waarna de coalitie die plannen in juli 2020 moest terugtrekken. Het huidige college geeft aan dat het daarbij behorende 10.000 woningenplan van tafel is.

Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hebben alle politieke partijen het ingezette participatietraject omarmd. Het mag duidelijk zijn dat HOP2040 alle huidige én nieuwe raadsleden en daarna de nieuwe coalitiepartijen, zullen houden aan de heldere en eensgezinde wens van de inwoners van Hilversum.

In de tweede fase van het participatietraject komen ook ondernemers, maatschappelijke organisaties en ketenpartners van de gemeente aan het woord. Gevolgd door een breed stadsdebat. Uiteindelijk zal de (nieuwe) gemeenteraad met alle verzamelde reacties de Omgevingsvisie 2040 vaststellen.

Citaat uit het rapport “Inwoners aan het woord”:

Hilversum in de toekomst

In grote lijnen doemt een vrij eensgezind beeld op van de toekomst van Hilversum. Duidelijk is dat iedereen een groen(er) Hilversum wil, met het dorpse karakter en toch stadse voorzieningen. Een goed evenwicht tussen rustig wonen en reuring. Met een ziekenhuis, sport, winkels, uitgaan en cultuur naar ieders smaak. Een gezellige stad waar mensen bij elkaar betrokken zijn en kunnen meedoen. Een stad met een diverse bevolking en een diverse, maar toch samenhangende bebouwing. Afgestemd op de verschillende (woon)behoeften en met respect voor Dudok. Met een ruimtelijke opzet en met ruimte voor spelen, ontmoeten en groen. Een stad die goed bereikbaar is. Waar veel aandacht is voor gezondheid en duurzaamheid, en ingericht op het veranderende klimaat. Een stad (of dorp) die het beste biedt van twee werelden, en met het liefst meer eigen identiteit.

Een levendig dorp, zoals Hilversummers hun stad noemen, is gebaat bij betrokken inwoners. Via HOP2040 bundelen 38 bewonersorganisaties de krachten in de participatie voor de Omgevingsvisie 2040. De participatie is een belangrijk onderdeel van de besluitvorming over de toekomst van Hilversum.

Lees hier het rapport:

Laat een bericht achter