Amendement van de raad luidt nieuwe fase in


In de raadsvergadering van 13 juli 2022 besloot de gemeenteraad over de afronding van de participatie. De raad was unaniem enthousiast en tevreden over de opbrengsten van de participatie. Ze vraagt het college uitdrukkelijk om de participatie als belangrijke basis bij het opstellen van de Omgevingsvisie te gebruiken.

Het oorspronkelijke voorstel van het college is met een raadsbreed amendement aangepast. Een belangrijk onderdeel van die wijziging gaat over het inlassen van een tussenfase. Met deze extra en niet afgestemde tussenstap creëert de raad meer grip voor zichzelf.

HOP2040 heeft in aanloop naar de raadsvergadering op een aantal technische punten haar zorgen gedeeld: zorg voor een formele en juridische borging van de participatieopbrengst. Dat had de raad naar het oordeel van HOP2040 best beter kunnen doen. Tegelijkertijd heeft de raad in de vergadering en in haar Amendement duidelijk aangegeven dat het college opdracht krijgt om de Omgevingsvisie aan de hand van de participatieopbrengst op te gaan stellen.

Daarom gaan we na de zomer weer de nieuwe fase in.

De opmerkingen (3)

 • Rob

  Wat betekent het als een concept-omgevingsvisie wordt opgesteld “aan de hand van de opbrengst van de participatie”? Wordt de uitkomst van de participatie nu leidend of niet?

  • admin

   Hi Rob, uit de behandeling blijkt dat de raad zich unaniem positief uitlaat over de participatie. De opbrengst van de participatie is een belangrijke input voor de omgevingsvisie. In de tussenfase die door raad is ingelast, komt nog een toetsing en weging op de zg discrepanties tussen participatie en deelvisies, ander gemeentelijk relevant beleid en wettelijke vereisten. Het is geen ja of nee antwoord op je vraag. Maar we hebben er vertrouwen in dat het college en de raad de participatie als belangrijke input gaan gebruiken.

 • Yvonne Van Dijkhuizen

  Via de krant las ik over uw organisatie en heb mij gelijk aangemeld.
  Het doet mij goed te lezen, dat het college op uw initiatief gaat werken aan een betere
  participatie bij het beoordelen van een omgevingsvergunning.

Laat een bericht achter