The Comment (1)

 • Joanne

  Op LinkedIn kwam ik dit artikel tegen, is mogelijk relevant.
  Gaat over de invoering van de Omgevingswet en bevat 7 belangrijke adviezen aan de Nationale Ombudsman:

  1- De burger is onmisbaar voor goede plannen
  2- Rechtsbescherming burger
  3- Verdragen nakomen
  4- Nieuw sociaal contract over de leefomgeving
  5- Greep krijgen op vergunningverlening
  6- Menselijke maat in informatievoorziening
  7- Toerusting van burgers die zich willen organiseren

  https://deruimtemaker.nl/2023/03/06/een-perfecte-stoom-die-de-burger-omver-blaast/

  Warme groet,
  Joanne Vogelzang

Laat een bericht achter