Basistekst om je achterban te informeren


Het is een goed idee om je eigen achterban te informeren.

Onderstaand wat basisteksten die je kunt gebruiken in berichten. De teksten zijn afkomstig van het participatiebureau en de gemeente.  Check even de actualiteit en de toepasbaarheid voor jouw buurt.


Met elkaar de route bepalen voor Hilversum in 2040

Net als alle steden in Nederland werkt ook de gemeente Hilversum aan een Omgevingsvisie en zet hiermee

actief koers naar haar toekomst. Centraal staat de vraag: Wat voor gemeente wil Hilversum in 2040 zijn?

UNIEKE STAD

Onze stad heeft een uniek karakter. Die rijk is aan historie en traditie, met een prettig leefklimaat en

mooie omgeving. Omringd door beschermde natuur is het een geliefde plek om te wonen, voor huidige en

toekomstige bewoners.

KEUZES

De ruimte is echter beperkt. Er is weinig ruimte voor extra woningbouw. De opgaven van de toekomst

komen ook op onze stad af, zoals verduurzaming, energietransitie en het verbeteren van de bereikbaarheid.

Hilversum staat voor boeiende, maar ook ingewikkelde opgaven en keuzes.

PUZZEL

Het gezamenlijke toekomstbeeld beschrijven we straks in de Omgevingsvisie. En zoeken daarbij naar

balans en samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en

cultureel erfgoed. Een puzzel die de gemeente samen met zoveel mogelijk Hilversummers wil leggen.

IEDEREEN KAN MEEDOEN

Iedere Hilversummer kan de komende maanden bijdragen. Buurtbewoners, ondernemers, jongeren,

verenigingen, initiatiefnemers, adviesraden, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en het stadsbestuur:

ieder heeft een rol en de kans om bij te dragen.

BIJEENKOMSTEN

We organiseren voor iedere wijk sessies en vier themasessies. Uiteraard met respect voor de coronaregels.

Na de zomer diepen we de onderwerpen uit in het Atelier van de toekomst.

WAT DOEN WE MET DE OPBRENGST?

In oktober 2021 wordt alle inbreng in één of meer denkrichtingen samengebracht. In februari 2022 worden

deze voorgelegd aan de gemeenteraad. De denkrichting(en) zijn daarmee de basis voor de Omgevingsvisie.

.

DE AGENDA

Wijksessies, start 19.30 uur.

Centrum dinsdag 15 juni Zuidwest donderdag 17 juni *

Oost dinsdag 22 juni Zuid donderdag 24 juni

Zuidoost dinsdag 29 juni Meent donderdag 1 juli

Noordwest dinsdag 6 juli Noordoost donderdag 8 juli

* (start 18.15 i.v.m. EK voetbal)

Themasessies, start 15.30 uur.

De kwaliteiten van Hilversum, gezondheid/inclusie, economie dinsdag 22 juni

Klimaat, water/bodem, economie dinsdag 29 juni

Gezondheid/inclusie/welzijn, economie, wonen/ demografie donderdag 1 juli

Groen/biodiversiteit, mobiliteit, luchtkwaliteit dinsdag 6 juli

 

Laat een bericht achter