Terugblik op beeldvormende sessie (BVS) over Omgevingsvisie


Het grote aantal zienswijzen dat dit voorjaar door de Hilversumse samenleving is ingediend naar aanleiding van de ontwerp Omgevingsvisie heeft de politiek toch nog in beweging gebracht. Met name de veel gehoorde oproep om de Omgevingsvisie te verrijken met concrete toetsingskaders op essentiële punten met als basis de participatieopbrengst, heeft de raad er toe gebracht om toch nog eens met elkaar in gesprek te gaan.

Daarvoor was er op 14 september een BVS gepland, waar de raadsleden nog eens met elkaar wat ideeën wilden bespreken om de Omgevingsvisie beter te maken. Vooral ook een beter werktuig voor de gemeenteraad zelf. De sessie, weer druk bezocht door betrokken leden van HOP2040, werd wat dat betreft een beetje een teleurstelling. De avond werd vooral gevuld met presentaties van de ambtenaren en wethouder Karin Walters waarin werd toegelicht hoe het college tot de gewraakte bijlagen D, E en F was gekomen.

Gelukkig waren er raadsleden die kritische vragen stelden over het hoge abstractieniveau van de Omgevingsvisie, waarin behalve één hard getal (6.000 nieuwe woningen), nergens een toetsbaar getal/criterium voorkomt. Teleurstellend vond HOP2040 de toelichting dat de oude Structuurvisie 2030 opgenomen is in de Omgevingsvisie “omdat ie er nou eenmaal is”. Terwijl de daarin toegestane bouwhoogten strijdig zijn met de participatieopbrengst en uitgangspunten van de Omgevingsvisie: dorps karakter en behoud van het illusielandschap. De Structuurvisie past dus niet in/bij de Omgevingsvisie. Er ontstond wat discussie over hoe concreet of abstract de Omgevingsvisie nou zou moeten zijn.

Het bezwaar van de ambtenaren dat het formuleren van toetsbare normen wel erg ingewikkeld is, omdat alles toch steeds verandert, werd door enkele raadsleden bekritiseerd. Of je laat het aantal woningen er ook uit, of we vinden ook voor andere belangrijke thema’s een werkbare norm. Uiteindelijk wordt de Omgevingsvisie in de toekomst ook wel weer een keer aangepast. De raadsleden vonden de presentatie zeer verhelderend, maar concludeerden dat ze hierover toch echt nog een keer met elkaar willen overleggen. Laten we hopen dat de raad de oproep uit de samenleving om toetsbare normen op te nemen ter harte neemt!

Wordt vervolgd.

Laat een bericht achter