Ontwerp Omgevingsvisie 2040


Medio december is de Ontwerp Omgevingsvisie (ook wel concept Omgevingsvisie genoemd) vrijgegeven door het college.

De pers heeft daar als eerste kennis van mogen nemen. Wethouder Karin Walters heeft met de pers gesproken en NH Nieuws heeft daar het volgende over gepubliceerd:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/312598/wensen-en-beperkte-ruimte-nopen-hilversum-hoger-te-gaan-bouwen

De raad en HOP2040 ontvingen vervolgens de documentatie die jullie kunnen vinden onder:

https://bouwenaanhilversum.nl/hilversum2040/start/default.aspx

Tussen alle documenten is daar ook een publiekssamenvatting te vinden, die we hierbij separaat als bijlage meesturen.

Laat een bericht achter