Al ingediend: Rob Roskes deelt ter inspiratie


Rob Roskes, initiatiefnemer van het klimaatmanifest heeft zijn zienswijzen gedeeld. Zie hieronder wat hij heeft ingezonden over de Omgevingsvisie.

Op de website vraagt de gemeente een zienswijze op de Omgevingsvisie 20240, uitgesplitst over de verschillende belangrijke keuzen en invalshoek. Ik heb deze lijn gevolgd en mijn zienswijze opgesplitst naar 11 ‘keuzes en invalshoeken’, te weten: 

1. EEN VISIE MET STURENDE WERKING 

2. DORPS ÉN STADS TEGELIJK en GEZONDE GROEI 

3. WIJKGERICHT ONTWIKKELEN EN VERSTERKEN 

4. DE BASIS OP ORDE 

5. GROEN 

6. ENERGIE 

7. DUURZAAM HILVERSUM – MOBILITEIT 

8. EEN EERSTE STAP VOOR MOBILITEIT 

9. MEEDOEN IN HILVERSUM – VERVOERSARMOEDE 

10. ACTIEF EN VITAAL IN HILVERSUM 

11. TOETSINGSKADER OPENBARE RUIMTE 

Zie de navolgende 11 ‘formulieren’ zoals ik deze heb ingediend. 

Tevens sluit ik vier bijlagen bij waarnaar ik in een aantal formulieren verwijs, te weten: 

  • Iedere 26 jaar een Omslag in Verkeersbeleid 
  • Arm Schapendorp (met twee tips voor aanzet gedragsverandering) 
  • 11 argumenten voor herstel balans auto – fiets 
  • Flessenhals Vaartweg/Havenstraat: kansen en bedreigingen 

Rob Roskes 

Initiatiefnemer Klimaatmanifest Hilversum 

Bekijk Zienswijze Centrum RR

Bekijk Zienswijze Mobiliteit RR

Bekijk Zienswijze OV2040 RR

Laat een bericht achter