Hoe verder met de ontwerpvisie?


Op 21 december was de voormalige klankbordgroep uitgenodigd door de wethouder om het concept toegelicht te krijgen.

Alleen HOP2040 was daar vertegenwoordigd, helaas had verder niemand uit de klankbordgroep de moeite genomen om te komen.

Er was geen ruimte om in discussie te gaan, de wethouder wilde een toelichting geven.

In januari 2023 en februari 2023 zal de raad zich buigen over dit Ontwerp. In maart zal er inspraakmogelijkheid zijn voor iedereen die dat wil.

Vervolgens zal de raad een al dan niet gewijzigd Ontwerp ter besluitvorming voorgelegd krijgen om de Omgevingsvisie definitief vast te stellen.

Tijdlijn

11 januari 2023                 een voorbereidende raadscommissievergadering. Deze is openbaar. Hoewel er geen inspraakmogelijkheid is, is een hoge opkomst van belangstellenden van belang voor het onderstrepen dat de participatieopbrengst geborgd moet worden. We roepen op om te komen!

1 februari 2023                 een raadsvergadering met als doel om vast te stellen of het Ontwerp waarover 11 januari gesproken is goed genoeg is om aan de Hilversumse samenleving voor te leggen

9 maart 2023                     Stadsgesprek; noteer alvast in je agenda want ook hier is inbreng en participatie mogelijk en nodig! We hopen dat jullie je mening over het Ontwerp hebben gevormd en deze inbrengt. HOP2040 zal dat uiteraard vanuit haar positie doen

HOP2040 maakt zich in deze fase sterk om de participatieopbrengst geborgd te zien in de Omgevingsvisie.

We proberen de pers op te zoeken, raadsleden te bereiken, jullie aan te haken etc.

Ook bij lopende plannen willen we dat de participatieopbrengst bij besluitvorming betrokken wordt, vooruitlopend op de definitieve Omgevingsvisie.

We vragen jullie om mee te denken en mee te doen, ook vanuit jullie eigen positie; zie je de participatieopbrengst herkenbaar terug en heb je zelf nog wat in te brengen?

Laat een bericht achter