Participatie uitgesteld


Een betekenisvol en onafhankelijk participatietraject opzetten, waarbij de hele Hilversumse samenleving bereikt wordt, is geen gemakkelijke opgave voor de gemeente.

Als inwoners vinden wij dit echter van het allergrootste belang om een goede en gedragen Omgevingsvisie 2040 door de raad te kunnen laten vaststellen.

Daarom hebben wij als 38 bewonersorganisaties, samenwerkend onder de noemer HOP2040, al langer dan een jaar intensieve contacten met de gemeente.

Onze ingebrachte uitgangspunten voor participatie waren, zijn en blijven:

  1. Het participatietraject moet breed opgezet worden: met allebelanghebbenden samen (bewoners[organisaties], ondernemers, maatschappelijk middenveld, gemeente)
  2.  Participatie moet van onderop plaatsvinden
  3.  Het participatietraject moet mede vormgegeven en begeleid/uitgevoerd worden door een extern onafhankelijk bureau met kennis en ervaring/ geen (mogelijke) belangenverstrengeling
  4.  Integrale insteek: thema’s met betrekking tot de fysieke leefomgeving zoals wonen en mobiliteit moeten meegenomen worden
  5. Aangevuld met een digitaal participatieplatform door een gespecialiseerde en onafhankelijke organisatie

Om de hele Hilversumse samenleving te bereiken en te motiveren om mee te doen is natuurlijk voldoende tijd nodig. Een goede opzet en een zorgvuldige planning zijn vereist.

In mei is een onafhankelijk bureau met de gemeente aan de slag gegaan om het participatietraject op te zetten.

De hierbij gehanteerde planning was veel te krap. Ook zomertijd gecombineerd met coronamaatregelen (zoals geen fysieke wijkbijeenkomsten mogelijk) maken de doelstelling “maximaal bereik van de Hilversumse samenleving” onmogelijk.

HOP2040 heeft vanaf het begin gestreden voor voldoende tijd en een zorgvuldig proces.

Afgelopen week is in de praktijk duidelijk geworden dat met het ingezette traject er geen betekenisvol participatietraject mogelijk is.

Daarom heeft de gemeente, na overleg met HOP2040, het ingezette traject uitgesteld.

Zojuist is het bijgevoegde persbericht hierover uitgegaan.

https://hilversum2040.nl/nl-NL/projects/participatie-omgevingsvisie-tot-na-de-zomer-uitgesteld 

Hoe het verder moet, zullen we met de gemeente bespreken.

The Comment (1)

  • Rob

    Een goede beslissing om het participatietraject te pauzeren. Maar of het terecht als ‘uitstel’ wordt aangemerkt betwijfel ik. Grote keuzes laten zich niet makkelijk vangen in zo’n participatie traject, dat is meer iets voor de politiek. Een goed voorbereide inhoudelijke enquête, met een opzet als b.v. “de stemwijzer”, zal een sneller en beter resultaat geven. Maar wat de meerderheid van de inwoners wil, is misschien niet wat de partijen in het college willen. En om dan in een enquête zichtbaar te laten worden, dat we een kleine tuinstad willen blijven, is riskant. Toch lijkt me een goed opgezette enquête wel de beste manier, zoals de stemwijzer me ook altijd goed heeft geholpen in het maken van een keuze.

Laat een bericht achter