Belangrijke bouwsteen van elke zienswijze


HOP2040 vindt dat de onderstaande zinnen belangrijke bouwstenen voor ELKE zienswijze zijn.

In de Ontwerp Omgevingsvisie 2040 wordt veel te weinig rekening gehouden met de wensen van de inwoners (zoals deze uit de participatieopbrengst blijken) en de impact van hoogbouw op (het behoud van) de stad als tuinstad met dorps karakter en op het (behoud van) illusielandschap.

Je kunt dit punt altijd opnemen in je zienswijze om aansluitend door te gaan op het punt waarop je specifiek een zienswijze wilt indienen.

Volg de stappen van de voorbeeldbrief, dan weet je zeker dat je niets mist.

Laat een bericht achter