Een update van het HOP2040-front


Zoals jullie weten is de Omgevingsvisie 2040 nog altijd niet vastgesteld en is er nog kans dat de participatieopbrengst (min of meer) geborgd wordt.

Vooral dankzij door jullie destijds ingediende zienswijzen en luide roep om concrete toetsbare normen!

We hebben als HOP2040 met elkaar dus toch wat bereikt.

Op 8 november heeft de raad unaniem een motie aangenomen waarmee het college de opdracht heeft gekregen om een compacte(re) Omgevingsvisie te schrijven met goede voorbeelden van toetsbare normen en kaders. Het voorliggende dikke boekwerk concept Omgevingsvisie vindt de raad niet hanteerbaar.

HOP2040 heeft de raad middels een filmpje van Martin Triebels suggesties gedaan met betrekking tot normering van openbaar groen. Met een filmpje van onze sessie met Peter Boelhouwer als deskundige op stedenbouw/hoogbouw hebben we de raad laten zien dat hoogbouw niet nodig is als we de uitgangspunten van de participatieopbrengst als geringe groei, behoud van illusielandschap, meer openbaar groen e.d. vasthouden.

We hebben nog steeds productief overleg met partijen in de raad en dragen suggesties aan voor de kaders die in een verbeterde Omgevingsvisie zouden kunnen komen.

Echter, zolang er nog geen Omgevingsvisie is vastgesteld kan de gemeente op oude regels plannen goedkeuren. Plannen als Stationsgebied, Arenapark, OSP, de binnenring etc. blijven continu aandacht vragen. Bewoners moeten daar zelf actie blijven voeren. Met name aspecten als hoogbouw, te weinig openbaar groen, wateroverlast en fietsroutes/-veiligheid eisen alertheid.

Maar zoals gezegd is er hoop en we blijven actief voor een goede Omgevingsvisie waarin de participatieopbrengst geborgd wordt!

Wordt dus nog altijd vervolgd.

Laat een bericht achter