Wanneer definitief besluit?


De datum van de raadsvergadering waarin het definitieve besluit voor vaststelling van de Omgevingsvisie zal moeten worden genomen is nog niet bekend.

Bij deze roepen we de raadsleden wederom op om de Omgevingsvisie tot een echte visie te maken door op de essentiële punten toetsbare en concrete kaders op te nemen op basis van de participatieopbrengst!

Laat een bericht achter