Stukken voor de BVS


Op 14 september 2023 spreekt het college met de gemeenteraad over de kaders voor de Omgevingsvisie.

Hierbij de link naar de stukken die onderdeel zijn van de agenda.

Uitnodiging beeldvormende avond Omgevingsvisie 14 september 2023

A23-94 – Zienswijzenota Omgevingsvisie deels vaststellen

Bijlage B – Toetsingsadvies commissie MER

Bijlage C – Advies 05-23 CRKM over Ontwerp Omgevingsvisie

Bijlage D – Concretisering doelen en toetsingskader

Bijlage E – Uitwerking ruimtelijke kwaliteit

Bijlage F – Aanzet tot gebiedsagenda’s

Nota van zienswijzen Omgevingsvisie Hilversum

Laat een bericht achter