Burger initiatief referendum Hilversum


https://www.gooieneembode.nl/extra/243853/burger-initiatief-referendum-hilversum-tuinstad-of-verdichte-st/6sZtwp8PVCvIVYYzagWnW00MqZvMUPPrlMFo2bf1eI8-ikhE1rMhMYFtO_4scRZR5Y_L0g7FUO9XofkeCNw_cfdYlJQ8iknCYpVOFayCLty8OodvqnJ2hGTen5l0hqtS 

“Momenteel loopt de discussie al binnen Hilversum hoe de gemeente er in 2040 uit moet komen te zien. Het gaat om het herstarte participatieproces dat de gemeente in samenwerking met HOP2040 (Hilversumse Omgevingsvisie Participatie) in de steigers heeft gezet om zo een goed gesprek met de stad aan te gaan over de toekomst. Veel fiducie heeft Van IJken niet in dit traject. “Die participatie dreigt te verzanden in het praten over details. Iedereen mag wat zeggen, maar uiteindelijk maakt de gemeente daar iets eigens van.” Voor hem zijn de twee gepresenteerde collegevarianten van het Bruisend Hart daar goede voorbeelden van. ” 

Lees het hele artikel op de website van de Gooi & Eembode.

Laat een bericht achter