MRA evaluatie van de Rekenkamer


De Rekenkamer presenteert haar rapport over de aanmelding van Hilversum als sleutelgebied binnen de MRA.

Het geeft zicht op de bestuurlijke context waarbinnen het college ‘Mediacentrum Hilversum’ als sleutelgebied bij de MRA heeftaangemeld, een reconstructie van het proces, een beschouwing op het politiek-bestuurlijke samenspel tussen college en gemeenteraad in dit proces en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden.

Bekijk hier het rapport: Eindrapport evaluatie proces aanmelding sleutelgebied Hilversum

Laat een bericht achter