Bijpraten over participatie op NH Gooi radio


Vanochtend op NH Gooi even bijgepraat over de participatie in Hilversum.

Luister hier het fragment terug:

In de planning zoals die afgelopen week naar de raad zou gaan stond dat de raad halverwege het participatietraject al kon gaan besluiten over de denkrichting waarop de Omgevingsvisie 2040 gebaseerd gaat worden.

Dat is natuurlijk niet logisch en ook niet conform het Plan welke de gemeenteraad zelf heeft opgesteld. Eerst moet het participatietraject helemaal afgerond zijn. Dan is de totale opbrengst uit de Hilversumse samenleving compleet en kan een denkrichting op basis van die opbrengst opgesteld worden. Een volwaardig geluid uit de samenleving moet de basis zijn waarop de raad haar besluit over de toekomstige ontwikkelrichting van Hilversum kan nemen.

Na het opstappen van de specifieke gesprekstafel met HOP2040 heeft het college dit ook ingezien. Gelukkig is nu een planning naar de raad gestuurd waarin het participatietraject de ruimte krijgt voordat besluiten worden genomen.

Laat een bericht achter