Zienswijze indienen

Hoe lang je nog  hebt om je zienswijze in te dienen hebben we op de homepage gezet. Het is van belang om, als je wat vindt van de Omgevingsvisie dat je dat aan de gemeente laat weten. We hebben een flyer gemaakt en verspreid over het belang van zienswijzen. Die flyer kun je hier downloaden. […]

Al ingediend: Rob Roskes deelt ter inspiratie

Rob Roskes, initiatiefnemer van het klimaatmanifest heeft zijn zienswijzen gedeeld. Zie hieronder wat hij heeft ingezonden over de Omgevingsvisie. Op de website vraagt de gemeente een zienswijze op de Omgevingsvisie 20240, uitgesplitst over de verschillende belangrijke keuzen en invalshoek. Ik heb deze lijn gevolgd en mijn zienswijze opgesplitst naar 11 ‘keuzes en invalshoeken’, te weten:  […]

Geen registratie en dus een verslagje

https://bouwenaanhilversum.nl/hilversum2040/tijdslijn+omgevingsvisie/2429772.aspx?t=Stadsgesprek-Omgevingsvisie-Hilversum-2040-Oproep-voor-zienswijzen  Op de website kun je een verslagje lezen van de bijeenkomst van het Stadsgesprek. Helaas is het verslag incompleet en niet op alle punten juist. HOP2040 heeft schriftelijk bij de gemeente aangegeven op welke punten het verslag zou moeten worden aangepast.

Vragenuur en commissie Zorg, Welzijn en Samenleving d.d. 16 maart 2023

In het vragenuurtje ging de wethouder in op vragen van raadsleden over het Stadsgesprek. Karin Walters: “Helaas is er een tegenvaller en dat is dat de geluidsopname mislukt is!” Bekijk het hier terug: https://www.youtube.com/live/Ne12QVMEbNQ?feature=share&t=2175 

Rectificatie en aanvulling verslag Stadsgesprek 9 maart 2023

Dag Karin, Eric, Het verslag van het Stadsgesprek op 9 maart staat inmiddels op de site van de gemeente. Ik vind dit, als aanwezige en als inspreker, zeker niet nauwkeurig en evenmin volledig. Hier wreekt zich dus al gelijk het feit dat de geluidsopname mislukt is. In de Nieuwsbrief Omgevingsvisie maart 2023 staat: “Het Schrijfburo […]

Stadsgesprek terugkijken?

Het Stadsgesprek werd niet live uitgezonden. Dat was wel jammer. Gelukkig zou er een opname beschikbaar komen om de insprekers en de reacties terug te kunnen luisteren en kijken. De link is nog niet beschikbaar begrepen we van de gemeente. Maar nu weten dat de link ook niet beschikbaar komt. De gemeente vindt het heel […]

Fotopagina Stadsgesprek

Op deze pagina zie je een fotografische terugblik op het stadsgesprek gemaakt door Eduard Metz. https://www.oogophilversum.com/portfolio-item/hilversum2040/ 

Voorbeeldbrief zienswijze

Voorbeeldbrief indienen zienswijze Omgevingsvisie [Voorbeeldzinnen voor de thema’s natuur, landschap, bouwopgave, landbouw, CO2 & energie, die je -evt. naar eigen inzicht aangepast – in deze brief kan gebruiken vind je in de Toolkit op de website.] Aan: Burgemeester en Wethouders Gemeente Hilversum [datum] Betreft: zienswijze Omgevingsvisie Gemeente Hilversum Geachte leden van het college van Burgemeester […]

Uitleg indienen zienswijzen

Uitleg indienen zienswijze Omgevingsvisie De Omgevingswet hecht veel waarde aan participatie. In de wet is vastgelegd dat iedereen die dat wil formeel een mening kan geven, oftewel een zienswijze kan indienen op de ontwerp omgevingsvisie. De manier waarop overheden (bijvoorbeeld jouw gemeente) dit organiseren, dus hoe overheden regelen dat inwoners, ondernemers en organisaties hun wensen […]

Eensgezind in opvatting: dit is geen visie!

Tijdens het stadsgesprek zijn alle insprekers eensgezind. Dit plan is geen visie. Het zijn mooie woorden zonder borging. De oproep van HOP2040 om de participatieopbrengst concreet een meetbaar te maken krijgt grote bijval van de ruim 100 aanwezigen. Wij werken nu de opbrengst van het stadsgesprek verder uit. HOP2040 blijft oproepen om zienswijzen in te […]