14 september in de agenda?

De Raad heeft een beeldvormende sessie aangekondigd waarin ze van gedachten wil wisselen over de normen die nodig zijn voor het vervolmaken van de Omgevingsvisie. Wij kunnen dit nog niet terugvinden in de agenda van de Raad. Maar de beeldvormende sessies zijn over het algemeen openbaar toegankelijk. Dus, reserveer alvast deze datum in je agenda. […]

Wanneer definitief besluit?

De datum van de raadsvergadering waarin het definitieve besluit voor vaststelling van de Omgevingsvisie zal moeten worden genomen is nog niet bekend. Bij deze roepen we de raadsleden wederom op om de Omgevingsvisie tot een echte visie te maken door op de essentiële punten toetsbare en concrete kaders op te nemen op basis van de […]

En hoe nu verder?

Na de turbulente commissievergadering van 28 juni en de raadsvergadering van 19 juli is de Omgevingsvisie 2040 nog niet definitief door de raad vastgesteld. De raad had al voor de vergadering van 19 juli aangekondigd met een motie te komen over de zienswijzennota zelf en over bijlagen die door het college zelf waren toegevoegd zonder […]

Tijd voor een update inzake de Omgevingsvisie!

Terwijl de val van het kabinet ons in november weer naar de stembus dwingt, maakten wij weer een nieuw hoofdstuk in het proces van de Omgevingsvisie 2040 mee. In de gemeentelijke planning van begin dit jaar zou de Omgevingsvisie in september 2023 worden vastgesteld door de Raad. Maar die planning werd bijgesteld na een tumultueuze […]

Stand van zaken samenstelling MRS en HOP2040

2 weken geleden zijn de zogenaamde kiespersonen van de MRS aangesteld. Met ondersteuning van HOP2040 en diverse wijkverenigingen is op voordracht van 215 directe steunbetuigingen en  500 indirecte ondersteuners via wijkverenigingen uit Hilversum, Jan Stolker geregistreerd als kiespersoon. –  Hilversum valt, samen met ondermeer Gooise Meren, Nieuwkoop, Wijdemeren en Uithoorn-buiten onder de cluster Aalsmeerbaan-buitengebied. Door […]

Start Maatschappelijke Raad Schiphol

Afgelopen zaterdag 1 juli 2023 vond de inauguratie van de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) plaats. HOP2040 was erbij. De MRS vervangt de vastgelopen Omgevingsraad Schiphol, de oude poldertafel waarin de luchtvaartsector de afgelopen decennia alle ruimte heeft gekregen voor groei. o Minister Mark Harbers gaf een toespraak waarin hij een paar opvallende uitspraken deed: […]

Traditionele verrassing bij commissiebespreking

HOP2040 is onder de indruk van de hoeveelheid insprekers die de gemeente wijzen op de betekenis van inspraak. De Hilversumse samenleving is duidelijk geweest over de gewenste ontwikkelrichting van de stad. Het is aan de Raad en het college om het nog duidelijker en concreter te maken. Maar dat laatste bleek natuurlijk een illusie. Geheel […]

Inspraakreactie HOP2040

Tijdens de commissievergadering van 28 juni sprak HOP2040 in bij het onderwerp Zienswijzennota. Lees hier 2023.06.28 inspraak cie Ruimtelijke Ordening Zienswijzennota Omgvisie

Commissievergadering woensdag 28 juni a.s.

Opnieuw roepen we de raad op om haar taak te vervullen. Ga nu met elkaar de discussie aan over toetsbare normering. Welke mate van groei hoort bij het toekomstbeeld van onze tuinstad, hoeveel openbaar groen, welke mate van hoogbouw, welke keuzes in verband met klimaat et cetera. Lees de hele oproep aan de raad. 

Zienswijzennota kwijt? Niet alles staat op centrale plek!

De gemeente Hilversum doet haar best om alles zo toegankelijk mogelijk te maken. Alles staat overzichtelijk op www.bouwenaanhilversum.nl . Nou ja, bijna alles. Want als je de zienswijzennota van het college zoekt, of het advies van Commissie MER moet je er niet zijn. Daarom hier nog even de linkjes naar de documenten die je ook graag […]