Uitnodiging (om niet meer te kunnen)

Vandaag hoorden we over de Beeldvormende Sessie van de Raad over de Milieueffectrapportage van de (concept) Omgevingsvisie 2040.  Die sessie is vanavond. Hoe is het mogelijk? Het staat niet op de website van de gemeente Hilversum. Hoe heb je dit kunnen weten? Tijdens het stadsgesprek heeft de wethouder aangeven in gesprek te blijven met de […]

Wie zijn HOP2040?

Een grote lijst van bewonersorganisaties maken deel uit van HOP2040. Ze onderschrijven allemaal de uitgangspunten van participatie van onderop en maken zich mede sterk voor de stem van de inwoner van Hilversum. Bekijk hier wie allemaal deel uitmaken van HOP2040