Dorps karakter met stadse voorzieningen?

Bekijk het verslag van een participatiebijeenkomst met stakeholders

Eensgezindheid bij inwoners over toekomst van Hilversum

De eerste fase van de participatie Omgevingsvisie 2040 is afgesloten. De inwoners zijn aan het woord geweest. Het dorpse karakter met veel groen moet blijven is de belangrijkste conclusie.  In het recent verschenen rapport “Inwoners aan het woord” zijn de resultaten weergegeven. Inmiddels hebben de raadsleden hiervan kennis kunnen nemen en is het openbaar. In […]

Grote update

De kerstperiode en de eerste weken van januari 2022 zijn relatief rustig verlopen ten aanzien van de participatie voor de Omgevingsvisie 2040. Toch even tijd voor een update. Afronding eerste fase van het participatietraject Tot 25 november 2021 hebben Hilversummers de tijd gehad om hun eerste inbreng voor de Omgevingsvisie 2040 te geven. Via straatgesprekken, […]

Inspraakreactie Arenapark

Voor de commissievergadering van 12 januari stuurde HOP2040 de onderstaande inspraakreactie naar de gemeenteraad. Wij zien dat met o.a. het doorgaan van de plannen omtrent Arenapark vergaande plannen worden gemaakt voordat de Omgevingsvisie 2040 is vastgesteld (inwoners)participatie niet serieus genomen wordt Het is goed als u éérst kennis neemt van de opbrengst van de eerste […]

MRA Inspraakreactie beeldvormende commissievergadering 12 januari 2022

Graag wil HOP2040 op agendapunt 8. Beeldvorming: Verstedelijkingsconcept versie 3 MRA van raadscommissie 2 op woensdag 12 januari a.s. “inspreken”. Helaas zijn wij niet in de gelegenheid dit live/online te doen. 2022.01.12 inspreken cie 8. MRA HOP2040 stelt in ieder geval de volgende vragen: Hoe verhoudt de planning voor vaststelling van dit Verstedelijkingsconcept zich tot […]

De eerste stap van de inwonersparticipatie is afgerond.

Het traject heeft veel energie gevergd van HOP2040. Het begon vorig jaar maart met de college-MRA-plannen om 10.000 woningen in Hilversum te bouwen. De inwoners van Hilversum kwamen hier massaal tegen in opstand. De inwoners vonden dat zij hierover eerst hun mening moeten kunnen geven voordat tot zoiets ingrijpends kan worden besloten. 37 Inwonersorganisaties zijn […]

Alles ‘under control’ door de gemeente

We krijgen nog steeds vragen over waarom we zo kritisch zijn op het participatieproces. Het loopt nu toch lekker? Terechte vraag en we gaan er graag op in. Participatie is GEEN vanzelfsprekendheid bij de gemeente Hilversum en we knokken de afgelopen (bijna) twee jaar voor participatie van onderop, onafhankelijk en met geborgde aanpak van de […]

Alles digitaal

We gaan weer digitaal! Onderstaand bericht stuurde de gemeente naar de betrokkenen bij het participatieproces. Wijksessies gaan door, maar wel digitaal. Optimisme over de mogelijkheden overheerst bij de gemeente. Tegelijkertijd is de coronasituatie dusdanig dat het fysiek door laten gaan ook niet verantwoord is. “Wijksessies N.a.v. de persconferentie hebben we moeten besluiten om de fysieke […]

Omgevingsvisie avonden onder het vergrootglas

HOP2040 vindt het belangrijk dat alle inwoners van Hilversum de kans pakken om te laten horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Hilversum. De participatieavonden over de Omgevingsvisie 2040 (de wijksessies) zijn daar ook uitstekende momenten voor. Gisteravond werd er in de gemeenteraad van Hilversum over gesproken. Er werd onder andere gesteld dat […]

Verslag achterbanbijeenkomst

Lees hier het verslag van de bijeenkomst met de achterban van HOP2040. 2021.10.19 verslag achterban